Birimin Kuruluş Dayanağı

1) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün görev alanına giren konularda kişi ve kurumlarla gerekli koordinasyonun sağlanması.
2) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile ilgili her türlü kanun, karar ve diğer düzenlemelerin ilgili birimlere duyurulması.
3) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü görevleri kapsamında yapılacak toplantıların planlanması ve organizasyonu, alınan kararların yazılması ve bunların ilgili kişi/kurumlara dağıtımının yapılması.
4) Gelen - giden evrakların kayıt, takip ve dağıtımının yapılması.
5) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hizmet binasının ve demirbaşların temizlik, bakım-onarım işleri ve takibinin yapılması.
6) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü sekretarya işlerinin yapılması.
7) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi.
8) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü personelinin izin rapor vb. işlemlerinin takibi.

Duyurular

» IBAN Numaraları ve Alt Hesap Kodları Listesi
» 2020 Bütçe Çağrı Cetveli
» Formlar

Linklerimiz

Misyon

Yasal mevzuatlar çerçevesinde döner sermaye gelirlerini artırıcı çalışmalar üretebilen ve elde edilecek kaynakları en verimli şekilde kullanabilen örnek bir Döner Sermaye İşletmesi olmak faaliyet alanlarımız kapsamında yapılacak döner sermaye işlerinden elde edilecek gelirlerin uygun ve verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır.

Vizyon

Kanun ve mevzuatlara hakim, kaliteli, güvenilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri çalışmalara yansıtabilmek. Hizmetleri kaliteli, verimli ve sürekli gelişmeye açık bir yapıda sürdürülebilmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Dumlupınar Bulvarı Kampüs – ANTALYA
Tel: 0242 227 4400-1380
Tel: