Birimin Kuruluş Dayanağı

1) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün görev alanına giren konularda kişi ve kurumlarla gerekli koordinasyonun sağlanması, 2) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile ilgili her türlü kanun, karar ve diğer düzenlemelerin ilgili birimlere duyurulması 3) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü görevleri kapsamında yapılacak toplantıların planlanması ve organizasyonu, alınan kararların yazılması ve bunların ilgili kişi/kurumlara dağıtımının yapılması. 4) Gelen - giden evrakların kayıt, takip ve dağıtımının yapılması. 5) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hizmet binasının ve demirbaşların temizlik, bakım-onarım işleri ve takibinin yapılması. 6) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü sekretarya işlerinin yapılması. 7) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi 8) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü personelinin izin rapor vb. işlemlerinin takibi.

Duyurular

» IBAN Numaraları ve Alt Hesap Kodları Listesi

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Dumlupınar Bulvarı Kampüs – ANTALYA
Tel: 0242 227 4400-1380
Tel: