Bütçe Planlama ve Kontrol Birimi

İDARİ İŞLER BİRİMİ

 • Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) dışındaki diğer birimlerin yıl içerisinde elde ettikleri gelirlerin takibinin yapılması, birimler tarafından otomasyon sistemine girişlerin kontrolünün yapılması ve ödenecek katkı paylarının tahakkuk işlemlerinin yapılması,
 • Üniversite birimlerinin yıl içerisinde yapmış oldukları Giderlerin Bütçe kalemlerine uygunluğunun kontrolü, uygun olması halinde onaylanması, hatalı olması halinde düzeltilmesi için ilgili birimlere iade edilerek gerekli düzeltmenin yapılmasının sağlanması,
 • Döner Sermaye faaliyetlerinde bulunan tüm birimlerin İşletme Müdürlüğü’ne göndermiş oldukları yıllık bütçe taleplerinin ilgili mevzuata ve bütçe tekniğine uygunluğunun kontrolünün yapılması, Yönetim Kurulunca onaylanan bütçelerin ilgili birimlere intikalinin sağlanması,
 • Yıl içerisinde bütçe kalemleri arasında aktarma yapılması gerektiği durumlarda bunun Yürütme Kuruluna sunulması, Yürütme Kurulu Kararına göre gerekli aktarımın yapılmasının sağlanması.
 • Üniversite birimlerinden gelen Ek Bütçe taleplerinin kontrol edilerek uygun olması halinde Yürütme Kuruluna sunulması ve Yürütme Kurulu kararının Üniversite Yönetim kuruluna sunulması, Ek bütçenin uygulanmasının sağlanması
 • Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Bütçesi kapsamındaki harcamaların takibinin yapılması ve onaylanması.
 • Linklerimiz

  Misyon

  Yasal mevzuatlar çerçevesinde döner sermaye gelirlerini artırıcı çalışmalar üretebilen ve elde edilecek kaynakları en verimli şekilde kullanabilen örnek bir Döner Sermaye İşletmesi olmak faaliyet alanlarımız kapsamında yapılacak döner sermaye işlerinden elde edilecek gelirlerin uygun ve verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır.

  Vizyon

  Kanun ve mevzuatlara hakim, kaliteli, güvenilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri çalışmalara yansıtabilmek. Hizmetleri kaliteli, verimli ve sürekli gelişmeye açık bir yapıda sürdürülebilmektir.

  İletişim

  Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
  Dumlupınar Bulvarı Kampüs – ANTALYA
  Tel: 0242 227 4400-1380
  Tel: