Bütçe Planlama ve Kontrol Birimi

İDARİ İŞLER BİRİMİ

 • Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) dışındaki diğer birimlerin yıl içerisinde elde ettikleri gelirlerin takibinin yapılması, birimler tarafından otomasyon sistemine girişlerin kontrolünün yapılması ve ödenecek katkı paylarının tahakkuk işlemlerinin yapılması,
 • Üniversite birimlerinin yıl içerisinde yapmış oldukları Giderlerin Bütçe kalemlerine uygunluğunun kontrolü, uygun olması halinde onaylanması, hatalı olması halinde düzeltilmesi için ilgili birimlere iade edilerek gerekli düzeltmenin yapılmasının sağlanması,
 • Döner Sermaye faaliyetlerinde bulunan tüm birimlerin İşletme Müdürlüğü’ne göndermiş oldukları yıllık bütçe taleplerinin ilgili mevzuata ve bütçe tekniğine uygunluğunun kontrolünün yapılması, Yönetim Kurulunca onaylanan bütçelerin ilgili birimlere intikalinin sağlanması,
 • Yıl içerisinde bütçe kalemleri arasında aktarma yapılması gerektiği durumlarda bunun Yürütme Kuruluna sunulması, Yürütme Kurulu Kararına göre gerekli aktarımın yapılmasının sağlanması.
 • Üniversite birimlerinden gelen Ek Bütçe taleplerinin kontrol edilerek uygun olması halinde Yürütme Kuruluna sunulması ve Yürütme Kurulu kararının Üniversite Yönetim kuruluna sunulması, Ek bütçenin uygulanmasının sağlanması
 • Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Bütçesi kapsamındaki harcamaların takibinin yapılması ve onaylanması.
 • Linklerimiz

  Misyon

  Vizyon

  İletişim

  Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
  Dumlupınar Bulvarı Kampüs – ANTALYA
  Tel: 0242 227 4400-1380
  Tel: